Kokouskutsu

Järviseudun kalatalousalueen yleinen kokous pidetään Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa (Auditorio) torstaina 21.4.2022 klo 18.00. Kahvitarjoilu ravintolan puolella klo 17.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi esitys Järviseudun kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031 ja päätetään sen vahvistamisesta. Tervetuloa!

Asialista

Esitys Järviseudun kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2031

Kokouksen pöytäkirja

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalatalousaluetoiminta on käynnistynyt

Kalastuslain mukaan kalastusaluetoiminta päättyi 31.12.2018 ja kalastusalueet korvattiin alkuvuodesta 2019 perustettavilla kalatalousalueilla. Järviseudun kalatalousalueen perustamiskokous järjestettiin  ELY-keskuksen toimesta Lappajärvellä 19.2.2019. Lisätiedot kokouksesta sekä kalatalousaluetoiminnan käynnistymisestä löydät alla olevasta linkistä:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset

Mikä on kalatalousalue?

Uuden kalastuslain mukaisesti muodostettavat kalatalousalueet aloittivat toimintansa kevättalvella 2019. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. 

Mitkä ovat kalatalousalueen tehtävät?

Kalatalousalueen tehtävänä on kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu. Sitä varten kalatalousalue laatii toimialuettaan koskevan käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka hyväksytään ELY-keskuksessa. Kalatalousalue yhdessä osakaskuntien kanssa vastaa suunnitelman toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta.

Kalatalousalue hoitaa kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvän tiedotuksen, järjestää kalastuksenvalvonnan sekä kerää seurantatietoja kalastuksesta ja kalakantojen hoitotoimenpiteistä. Lisäksi kalatalousalue edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista sekä jakaa viehekalastuksesta kertyneet korvausvarat vesialueen omistajille.

Kenellä on päätösvalta kalatalousalueella?

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Oikeus kokousedustajaan on osakaskunnilla, osakaskuntiin kuulumattomilla riittävän suurten vesialueiden omistajilla sekä valtakunnallisilla kalastusalan järjestöillä.