Järviseudun kalatalousalueen yleisen kokouksen (5.3.2020) pöytäkirja löytyy alla olevasta linkistä

 

Kokouspöytäkirja

 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä myös kalatalousalueen puheenjohtaja Mikael Luomalla (Länsirannantie 500 C, 62620 Ala-Seppä) 16.3.-24.4.2020 välisenä aikana.

 

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen sääntöjen vastainen.

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipaivästä. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa kirjallisena kalatalousalueen osoitteeseen: Järviseudun kalatalousalue, Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalatalousaluetoiminta on käynnistynyt

Kalastuslain mukaan kalastusaluetoiminta päättyi 31.12.2018 ja kalastusalueet korvattiin alkuvuodesta 2019 perustettavilla kalatalousalueilla. Järviseudun kalatalousalueen perustamiskokous järjestettiin  ELY-keskuksen toimesta Lappajärvellä 19.2.2019. Lisätiedot kokouksesta sekä kalatalousaluetoiminnan käynnistymisestä löydät alla olevasta linkistä:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset

Mikä on kalatalousalue?

Uuden kalastuslain mukaisesti muodostettavat kalatalousalueet aloittivat toimintansa kevättalvella 2019. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. 

Mitkä ovat kalatalousalueen tehtävät?

Kalatalousalueen tehtävänä on kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu. Sitä varten kalatalousalue laatii vuoden 2020 loppuun mennessä käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka hyväksytään ELY-keskuksessa. Kalatalousalue vastaa suunnitelman toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta.

Kalatalousalue hoitaa kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvän tiedotuksen, järjestää kalastuksenvalvonnan sekä kerää seurantatietoja kalastuksesta ja kalakantojen hoitotoimenpiteistä. Lisäksi kalatalousalue edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista sekä jakaa viehekalastuksesta kertyneet korvausvarat vesialueen omistajille.

Kenellä on päätösvalta kalatalousalueella?

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Oikeus kokousedustajaan on osakaskunnilla, osakaskuntiin kuulumattomilla riittävän suurten vesialueiden omistajilla sekä valtakunnallisilla kalastusalan järjestöillä.